Blivande undersköterskor i Vallby Blivande undersköterskor i Vallby


Institute af Lärande och Strömbergs jobbcoachning kommer framöver att erbjuda en gemensam arena för arbete och utbildning. Vi kommer från och med den 15:e februari att flytta ihop i vårt nya hem, Saltsjö Pir, i Fisksätra. Vi fortsätter vara två separata aktörer i Nacka kommun som erbjuder olika lösningar som alla syftar till att skapa vägar mot integration genom utbildning och egenförsörjning för Nackas medborgare. Under vårt tak kommer nu boende i Nacka få möjlighet att ta del av , utbildning till undersköterska, jobbcoachning och på sikt även samhällsorientering. Vi är övertygade om att detta kommer underlätta processerna mot självförsörjning för många samtidigt som vi kan säkerställa att vår kvalitet bibehålls genom att samarbeta med seriösa aktörer.
 Läs mer om Strömbergs jobbcoacing ► (2016-02-12)

Nu kan du söka undersköterskeutbilning i Gustavsberg. 
Läs mer ►  (2016-02-02)

Värmdö kommun har auktoriserat Institute af Lärande att bedriva komvux utbildning. Utbildning till undersköterska (vård och omsorg) kommer att börja 21 mars i Gustavsberg. Läs mer ►  (2015-12-10)


Hallstahammars kommun
har skrivit avtal med Institute af Lärande. Avtalet gäller vuxenutbildning inom vård och omsorgsprogrammets kurser och börjar gälla 1 januari 2016. Hallstahammar har ej ett kundvalssystem. Kommunen har avtal med flera skolor och kommunen bestämmer vilken skola som ska genomföra undervisningen. Länk till Hallstahammar (2015-09-01)

Bästa undersköterskeutbildningen – 3:e året i rad
Undersköterskeutbildningen hos Institute af Lärande får för tredje året i rad högst betyg av eleverna. I en enkätundersökning där 13,000 komvux-elever i Stockholms län svarat på hur de upplever sin skola.

Institute af Lärande får  högsta betyg. Undersökningen omfattar samtliga 46 skolor med vuxenutbildning i Stockholms län.

I de områden som är viktigast för kunskap och lärande fick Institute af Lärande  följande betyg:

Mina lärare förklarar så att jag förstår 
Institutets betyg 4,9  – högst värde av alla alla skolor

Jag har bra kontakt med arbetslivet genom mina studier 
Institutets betyg 4,6  – högst värde av alla alla skolor

Jag får det stöd jag behöver 
Institutets betyg 4,9  – högst värde av alla alla skolor

– Vi är stolta över att eleverna återigen ger oss högsta betyg, säger Masoud Zadeh som är utbildningschef hos Institute af Lärande. – Vi har valt att arbeta med små skolor där alla medarbetarna bryr sig om eleverna. Det ger uppenbarligen väldigt goda resultat. Duktiga lärare som förklarar på ett bra sätt samt ger stöd är en förutsättning för att eleverna ska lära sig och kunskapen ska bestå. Att eleverna får låna all kurslitteratur gratis bidrar till att de kan koncentrera sig på studierna

– Vi är också glada för att 100% av eleverna rekomenderar skolan till andra. 
Börja nu - Anmäl dig här ► På hemsidan för Kommunrna i Stockhlsm län -KSL- kan du 
läsa mer om undersökningen ►  (2015-06-23)

Institute af Lärande öppnar i augusti skola i Gustavsberg på Värmdö  (2015-05-11)

Institute af Lärande är certifierade av Vård- och omsorgscollege i Västerås.  VO-College är en kvalitetsstämpel och en garanti för att utbildningarna är aktuella och anpassade till dagens behov.Läs mer om VO-College (2015-04-24)

Institute af Lärande i sociala medier
Följ oss på Twitter där vi varje vecka Twittrar om nya rön från vård & omsorg. https://twitter.com/InstitutLarande  

På Facebook www.facebook.com/Institute.af.Larande 

Nu har vi på Institute af Lärande en egen YouTube-kanal!
Där du kan se klipp som bra komplement till kursböckerna.
https://www.youtube.com/channel/UC8Gi5Ey85qqToKod1EyIRHQ/playlists

Spellistan kommer att fyllas på allt eftersom.(2015-04-01)

Nu har vi börjat med undervisning i Ektorp. På Ektorps seniorcenter. Syftet är att sudda ut gränsen mellan skola och arbete och att vi ska komma närmare våra elever som bor runt Ektorp. Vi vill alltid vara den lilla skolan som ligger nära våra elever.  Vill du också bli undersköterska. Läs mer► om yrket och utbildningen. 
(2015-01-16)Nu har vi öppnat vår nya skola i Vallby i Västerås och träffat alla blivande undersköterskor. Vill du också bli undersköterska. Läs mer► om yrket och utbildningen. 
(2014-12-15)

Institute af Lärande har nu kollektivavtal med lärarförbundet och lärarnas riksförbund. Som  en modern, seriös  och attraktiv arbetsgivare är det viktigt att vi har ett kolektivavtal, säger Peter Sedell som är Verksamhetschef hos Institute af Lärande. Vi har nu ett kollektivaval som gör att vi tillsammans med våra medarbetare kan utveckla arbetsmodellen. Vår arbetsmodell bygger på samverkan, nyfikenhet för att hitta nya lösningar samt en lyhördhet för våra elevers önskemål och behov
Läs mer om lärarförbundet ► och lärarnas riksförbund ► (2014-12-01)

Jämför vuxenskolor i Nacka. Titta  på jämföraren ►  och välj en bra skola som passar dig när du ska bli undersköterska. (2014-11-11)


Vi finns nu Vallby i Västerås . Utbildningen börjar 12 januari 2015. Läs om utbildningen och hur du söker 
(2014-09-18)


Hög kvalitet på undervisningen Undersköterskeutbildningen hos Institute af Lärande får för andra året i rad högst betyg av eleverna. I en enkätundersökning där 13,000 komvux-elever i Stockholmslän svarat på hur de upplever sin skola.

Institute af Lärande får  högsta betyg. Undersökningen omfattar samtliga 47 skolor med vuxenutbildning i Stockholms län.

I de områden som är viktigast för kunskap och lärande fick Institute af Lärande  följande betyg:

Mina lärare förklarar så att jag förstår 
Institutets betyg 4,9 - 

Jag har bra kontakt med arbetslivet genom mina studier 
Institutets betyg 4,6 -

Jag får det stöd jag behöver 
Institutets betyg 4,9 - 

Läs mer om undersökningen ► 

– Det är glädjande att vi återigen får så bra betyg inom de områden där vi tycker att skolan har sin viktigaste uppgift, säger Peter Sedell som är Verksamhetschef hos Institute af Lärande. – Duktiga lärare som förklarar på ett bra sätt samt ger stöd är en förutsättning för att eleverna ska lära sig och kunskapen ska bestå.

– Vi är också glada för att 97% av eleverna rekomenderar skolan till andra. 
Börja nu - Anmäl dig här ►
 (2014-07-07)


Vårdlärare och administratör till Västerås 
 Läs mer om tjänsterna i Västerås ► 

Undersköterskeutbildning i Västerås. Institute af Lärande får uppdrag av  Västerås stad att bedriva vuxenutbildning inom vård och omsorg – Utbildningen kommer att börja i januari 2015.
(2014-06-27)

Nya och större lokaler. 1 april flyttar vi till större lokaler i Nacka Strand.

Ny Besöksadress: Cylindervägen 18, 8tr.
Ny postadress: Box 1113, 131 26 Nacka Strand

Vårdlärare sökes till Nacka Läs mer om tjänsten som vårdlärare  ► (2014-02-14)

Timanställning efter praktik. Läs intervju med två elever om varför de valt att utbilda sig och hur nöjda de är med utbildningen till undersköterska hos Institute af Lärande. Länk till intervjun på Nacka kommuns hemsida (2014-01-29)

Undervisning med hög kvalitet. I en enkätundersökning där 16 813 komvux-elever i Stockholmslän svarat på hur de upplever sin skola får Institute af Lärande högsta betyg. Undersökningen omfattar samtliga 47 skolor med vuxenutbildning i Stockholms län.

I de områden som är viktigast för kunskap och lärande fick Institute af Lärande  följande betyg och 

  1. Mina lärare förklarar så att jag förstår 
    Institutets betyg 4,9 - högst värde av alla skolor
  2. Jag har bra kontakt med arbetslivet genom mina studier 
    Institutets betyg 4,6 - högst värde av alla skolor
  3. Jag får det stöd jag behöver 
    Institutets betyg 4,9 - högst värde av alla skolor

Läs mer om undersökningen ► 
Se resultaten för alla frågor och  samtliga skolors rangordning ►

– Det är glädjande att vi får så bra betyg inom de områden där vi tycker att skolan har sin viktigaste uppgift, säger Peter Sedell som är Verksamhetschef hos Institute af Lärande. – Att förklara på ett bra sätt samt att ge stöd är en förutsättning fär att eleverna ska lära sig och kunskapen ska bestå. Det är en förklaring till att eleverna klarar studierna bra. 94% får godkänt betyg; E eller högre och 37 får betyg C eller högre.– Vi är också glad för att 97% av eleverna rekomenderar skolan till andra. Det märker vi genom att vi den senaste månaden fått många nya elever som  byter skola och börjar hos Institute af Lärande för att slutföra sin undersköterskeutbildning.
Börja nu - Anmäl dig här ► (2013-12-06)

En snabbare väg till jobb är ett nytt utbildningskoncept som Institute af Lärande har tagit fram i samarbete med Kunskapsbolaget Integra. En utbildning som kombinerar studier i Svenska med en yrkesutbildning till undersköterska.(2013-10-24)

Torsdag 18 april börjar vi med undersköterskeutbildning i Orminge centrum.

Boo Folkets hus, Utövägen 6.(2013-04-10)

Börja nu - Anmäl dig här ►

Betygsrätt
: Skolinspektionen ger Institute af Lärande  tillstånd att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg och intyg. Tillståndet gäller för kommunal vuxenutbildning.

Läs mer om betygsrätt på skolinspektionens hemsida

 

Skolinspektionen skriver i sitt besluta att Institute af Lärande har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. Utbildningarna bedöms även i övrigt kunna hålla god kvalitet. (2013-03-19)

I Haninge ska våra kursdeltagare som läser Vård & Omsorg med inriktning Psykiatri, ut på sin sista praktikperiod. (2013-03-18)

 

Den första gruppen av blivande undersköterskor börjar nu sin praktik på olika äldrebeoenden i Nacka. (2013-01-04)

 

I April börjar Institute af Lärande med Undersköterskeutbildning i

Orminge. (2013-02-18)

 

Institute af Lärande finns nu även på Speditionsvägen i Länna. (2013-01-07)

 

Institute af Lärande börjar med kompetensutveckling och fortbilding för vård och omsorg. De mest polulära kurserna är  Lex Sarah, Lex Maria samt Vårdhygien.

(2012-10-15)

Institute af Lärande har utbildnigslokaler på två ställen i Nacka. Nacka Strand och i Fisksätra . (2012-10-01)

 

Institute af Lärande har valt Unikums lärplattform. Unikums lärplattpform är användarvänlig med fokus på lärande och kunskapsutveckling. Unikums lärplattform  har smidiga verktyg för Individuella studieplaner, mål, dialog och utveckling
Unikum gör samarbetet kring lärandet enklare. Förberedelser inför utvecklingssamtal blir enklare, arbetet kring Individuella studieplaner och målen underlättas. Uppföljning, reflektion och dialog får en högre kvalitet. (2012-10-01)

Följ Institute af Lärande på Facebook www.facebook.com/Institute.af.Larande (2012-09-30)

Institute af Lärandes skola i Nacka har blivit auktoriserad av Nacka Kommun att anordna gymnasial vuxenutbildning - Undersköterskeutbildning
(2012-09-17)

Aktuellt

praktiska övningar - provtakning, samarbete och komminikation - för blivande undersköterskor

Institute af Lärande på Twitter